INSTITUTIONAL ORGANIZERS

Trường Quốc tế, ĐHQGHN - https://www.is.vnu.edu.vn/


Đại học Bách khoa Hà Nội. https://hust.edu.vn/

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng http://due.udn.vn/

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN https://ueb.edu.vn/

Đại học Kinh tế Quốc dân https://www.neu.edu.vn/

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM https://www.ueh.edu.vn/

Trường ĐH Hertfordshire, Vương quốc Anh https://www.herts.ac.uk/

Trường Đại học Ngoại thương https://www.ftu.edu.vn/

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Huế https://hce.edu.vn/#/

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu https://www.avsecorp.vn/

Trường Kinh doanh EM Normandie, Pháp https://en.em-normandie.com/

Trường Quản lý PPM, Indonesia https://ppmschool.ac.id/en/home-ppm-english/

Học viện Viettel https://viettelacademy.vn/

Latest News
Important Dates